Sökning: "Sofia Stålnäbb"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Stålnäbb.

  1. 1. Medical Care : En jämförelse mellan kursinnehållet och dess utförande i Sverige och i Danmark som leder till ett internationellt certifikat i Medical Care

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Therese Boman; Sofia Stålnäbb; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER