Sökning: "Tinde Höjer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tinde Höjer.

  1. 1. Heat transfer in pressed steel powder - Part 1: Temperaturemeasurements in capsules

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Carl Johansson; Amanda Engström; Emil Lundgren; Emma Klåvus; Felix Ekholm; Johan Magnusson; Tinde Höjer; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER