Sökning: "Tove Lagergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Lagergren.

  1. 1. Män om Män – Om unga mäns syn på maskulinitet, sexuellt våld och våldtäkt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Aniara Lagergren; Tove Engström; [2015]
    Nyckelord :normer; unga män; sexuellt våld och våldtäkt; våldtäktskultur; maskulinitet; Social Sciences;

    Sammanfattning : 2013 polisanmäldes 17 700 fall av sexualbrott i Sverige. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU 2014:1) uppskattar att endast 10 % av alla sexualbrott polisanmäls. 98 % av de som misstänks för sexualbrott är män, där unga män är överrepresenterade (Brottsförebyggande rådet (Brå) 2014). LÄS MER