Sökning: "Johanna Husmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Husmark.

  1. 1. Hållbar kunskap? En studie om metoden spaced learning för ökad bildning av långtidsminnen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Johanna Husmark; [2017]
    Nyckelord :biologi; gymnasiet; kvantitativ studie; långtidsminne; spaced learning;

    Sammanfattning : Nya kunskaper om hur hjärnan fungerar när långtidsminnen bildas ligger till grund för undervisningsmetoden spaced learning. Metoden utvecklades i Storbritannien i samarbete mellan lärare, hjärnforskare och socionomer och går ut på att inlärning sker i tre korta, intensiva block separerade av två tydliga pauser om 10 minuter då eleverna får göra en distraherande aktivitet som att rita, arbeta med lera eller jonglera. LÄS MER