Sökning: "Trädgårdsstyling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Trädgårdsstyling.

  1. 1. Ekonomisk värdering av utemiljö

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Anne Heino; [2010]
    Nyckelord :Utemiljö; Värdering; Ekonomisk ; Värdegrund; Besiktning; Värderingmodell; Värderingsmetod; Arbetsmetod; Fastighetsvärdering; Variabler; Värde; Gardenstaging; Trädgårdsstyling; Skaderersättning; Träd; Växter; Trädgård; Inventering; Statusbesiktning; Värdeutlåtande; Entreprenad;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar värderingens grunder, främst utemiljöns värdegrund och värderingsmetoder med även värderingsterorier i fastighetsbranschen. Två grundfrågor följer uppsatsen: kan utemiljöer värderas ekonomiskt och finns det ett samband mellan utemiljö och ett ökat värde på fastigheten? I uppsatsen sammanställs olika teorier, värderingsmetoder, forskningsrapporter och svar från intervjuer som påvisar att det sker värdebedömningar av våra utemiljöer. LÄS MER