Sökning: "Victor Beer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Victor Beer.

 1. 1. An evaluation on how interactive visualizations can enhance a brewer's cognition of brewing data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Kesten; [2018]
  Nyckelord :visualization beer data analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore to what extent interactive visualizations are applicable in the beer brewing domain specific area by measuring how the use of interactive visualizations can aid beer brewers in completing tasks related to their artisanal craft. The approach taken in researching said topic was through the cooperative collaborative creation of an interactive visualization dashboard system intended for the use in production brewing. LÄS MER

 2. 2. Metoder för att generera sudokun med få ledtrådar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Victor Beer; Sebastian Isheden; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report, we review various methods for generating valid sudoku with few hints. The report begins with a bit of terminology and anoverview of various methods that can be used to generate sudoku. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsfull marknadsföring : En studie av Sveriges största ölproducenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Albin Kahn; Victor Matinlassi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten söker svar på; ”Tar ölproducenter i Sverige sitt ansvar vid marknadsföring av sina produkter, med avseende på konsumentens ålder och produktens negativa effekter?” Intervjuer med Sveriges två största ölproducenter; Carlsberg och Spendrups, samt en genomgång av relevant litteratur ligger till grund för analysen i denna rapport. Resultatet tyder på att de största ölproducenterna i många avseenden är duktiga på att ta ansvar, men att det finns en hel del att göra när det gäller både sociala medier och tv-reklam. LÄS MER