Sökning: "Victoria Brolin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Brolin.

  1. 1. Transportstyrelsens legitimitet genom strategisk kommunikation

    Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Victoria Brolin; Jessica Gourgis; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER