Sökning: "Virginia Ostrowski"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Virginia Ostrowski.

 1. 1. Market Power in the Food Industry: The Swedish Egg Supply Chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Virginia Ostrowski; Alexandra Öhrn; [2021-08-24]
  Nyckelord :Market power; competition; food industry; markups; productivity;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Miljöregleringar och handel. En analys av REACH - förordningen som eventuellt handelshinder.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Virginia Ostrowski; [2018-05-18]
  Nyckelord :trade barrier; trade pattern; non tariff measure; REACH-regulation; environmental regulation; small and medium-sized enterprises SMEs ; chemicals; handelshinder; handelsmönster; icke-tariffär åtgärd; REACH-förordningen; miljöreglering; små och medelstora företag SMF ; kemikalier;

  Sammanfattning : There is a broad empirical foundation that examines how environmental regulations can, in practice, act as barriers to trade, although often not intended. The REACH agreement (Regulation,Evaluation,Authorisation, and Restriction of Chemicals) implemented in 2007, constitutes such an important environmental regulation with a clear focus on the chemical industry. LÄS MER