Sökning: "Wictor Billström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wictor Billström.

  1. 1. A Municipality Management’s Guide to GrowthStrategy : A study on how Management in MunicipalityInfluences Population Growth

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Frida Gudmundsson; Philip Jacobson; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Title: A municipality management’s guide to growth strategy.A study on how management in municipality influencespopulation growth.Course: Master Thesis (15 credits) in Business Administration.Authors: Frida Gudmundsson and Philip Jacobson. LÄS MER