Sökning: "adjektiv på g"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden adjektiv på g.

 1. 1. Selected topics in the grammar of Français Tirailleur : A corpus study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Anton Harry Norden; [2017]
  Nyckelord :Français Tirailleur; pidgin; contact language; noun phrase; même chose; circumlocution; Français Tirailleur; pidgin; kontaktspråk; nominalfras; même chose; cirkumlokution;

  Sammanfattning : This corpus-based study describes some grammatical and lexical features of Français Tirailleur (FT), a pidgin spoken in the French colonial army from the mid-1800’s to the 1950’s. By examining the largest corpus available of the language, this study aims to (1) discern hitherto undescribed or strengthen previous claims about grammatical and lexical features of FT, (2) compare these features with its lexifier language and (3) identify changes over time. LÄS MER

 2. 2. ”Därför finns det också massor musar…och bara 3 katten…” En studie om grammatiska svårigheter och dess orsaker hos andraspråksinlärare med ryska som modersmål.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Galina Granqvist; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där en del av landets befolkning har ett annat modersmål än svenska. Kommunikation över språkgränserna har blivit ett naturligt inslag i vårt liv. Vi har idag ett stort antal modersmål som talas och används i hemmen och det språk som talas utanför hemmen är det svenska språket. LÄS MER