Sökning: "bulvaner och lagerbolag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bulvaner och lagerbolag.

  1. 1. Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet : Penningtvätt, målvakter, bulvaner och lagerbolag

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Daniel Sedighha; Erik Wahlbro; [2010]
    Nyckelord :Penningtvätt; målvakter; bulvaner och lagerbolag;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om den ekonomiska brottsligheten i näringslivet med fokus på penningtvätt. Syftet med uppsatsen är att redogöra för de senaste årens kamp mot ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom myndigheternas samverkan, lagstiftning samt effektivare arbetssätt och metoder. LÄS MER