Sökning: "c bemötande i vården"

Visar resultat 21 - 24 av 24 uppsatser innehållade orden c bemötande i vården.

 1. 21. Leva nära den döende – närståendes behov av stöd och hur sjuksköterskan kan tillgodose dem?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sara Bergqvist; Tilia Björk; [2008-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Närstående är en del av döendes viktigaste nätverk. Enligt WHO:s definition ska palliativ vård syfta till att öka livskvalitén hos patienter med en livshotande sjukdom och deras närstående. LÄS MER

 2. 22. Den sexuellt våldsutsatta kvinnan och sjukvården. Upplevelsen av ett mellanmänskligt möte

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Ulrika Lindqvist; Chatrine Sandstedt; [2008-04-16]
  Nyckelord :Våldtäkt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Program/kurs/kurskod/ Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/kursbeteckning: Omvårdnad – eget arbete/OM2240/SPN9.... LÄS MER

 3. 23. Kommunikation – en del av sjuksköterskans vardag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Lotta Norlander; [2007-09-07]
  Nyckelord :kommunikation; sjuksköterska-patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Kommunikation betyder att göra något tillsammans, ha förbindelse med ellergöra någon annan delaktig i något. Kommunikation kan ha som mål att reducera ovisshet,utveckla relationer samt att ge patient och närstående en rörelseinriktning. En del avkommunikationen sker på icke-verbal väg. LÄS MER

 4. 24. Hetero – ett hinder, bemötande av hbt-personer i vården

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sten Ola Berdenius; Jenny Törnquist; [2007-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statens Folkhälsoinstituts folkhälsorapport visar att hälsoläget hos homo- bi- och transsexuella (hbt-personer) i samhället är sämre än hos övriga befolkningen. Framför allt är den psykiska hälsan sämre och inom hbt-gruppen är det framförallt transpersoner som mår dåligt. LÄS MER