Sökning: "c bemötande i vården"

Visar resultat 21 - 23 av 23 uppsatser innehållade orden c bemötande i vården.

 1. 21. Den sexuellt våldsutsatta kvinnan och sjukvården. Upplevelsen av ett mellanmänskligt möte

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Ulrika Lindqvist; Chatrine Sandstedt; [2008-04-16]
  Nyckelord :Våldtäkt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Program/kurs/kurskod/ Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/kursbeteckning: Omvårdnad – eget arbete/OM2240/SPN9.... LÄS MER

 2. 22. Kommunikation – en del av sjuksköterskans vardag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Lotta Norlander; [2007-09-07]
  Nyckelord :kommunikation; sjuksköterska-patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Kommunikation betyder att göra något tillsammans, ha förbindelse med ellergöra någon annan delaktig i något. Kommunikation kan ha som mål att reducera ovisshet,utveckla relationer samt att ge patient och närstående en rörelseinriktning. En del avkommunikationen sker på icke-verbal väg. LÄS MER

 3. 23. Hetero – ett hinder, bemötande av hbt-personer i vården

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sten Ola Berdenius; Jenny Törnquist; [2007-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statens Folkhälsoinstituts folkhälsorapport visar att hälsoläget hos homo- bi- och transsexuella (hbt-personer) i samhället är sämre än hos övriga befolkningen. Framför allt är den psykiska hälsan sämre och inom hbt-gruppen är det framförallt transpersoner som mår dåligt. LÄS MER