Sökning: "complex projects"

Visar resultat 1 - 5 av 612 uppsatser innehållade orden complex projects.

 1. 1. What is the optimal way of choosing projects within complex decision-making?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Eklind; Olle Enelund; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay has investigated Analytical Hierarchy Process (AHP) and whether it has potential to be used as an algorithm within the project selection process. The aim of the study has been to highlight the most important aspects to take into consideration in project evaluation and if AHP could be a feasible method within project selection. LÄS MER

 2. 2. Classification of role stereotypes for classes in UML class diagrams using machine learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jobaer Ahmed; Maoyi Huang; [2021-03-03]
  Nyckelord :role-stereotypes; machine learning algorithm; classification; data analysis; data mining; UML class diagram; software design; software engineering;

  Sammanfattning : Software development process is becoming inherently complex in recent decades.To reduce the complexity in the development process developers, software practitioners are constantly looking for newer approach. One approach can be understanding the software design for instance, the UML models earlier in the softwaredevelopment process. LÄS MER

 3. 3. Scania Nya Gjuteri : Skanskas projektspecifika utmaningar med det systematiska arbetsmiljöarbetet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nicole Aroyan; George Labib; [2021]
  Nyckelord :systematic work environment management; coordination; side contractor; work environment; general contractor; systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; samordningsansvar; sidoentreprenör; arbetsmiljö; generalentreprenad;

  Sammanfattning : Stora industriprojekt med många involverade parter är komplexa redan som de är. Därav är ett inarbetat och noga planerat systematiskt arbetsmiljöarbete avgörande för en god arbetsmiljö där många personer vistas och arbetar på samma yta. LÄS MER

 4. 4. Citizens resisting Smart Cities’ initiatives : The case of Concepción (Chile) and the R+D PACYT project.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Natalia Belén Sandoval Quezada; [2021]
  Nyckelord :Smart cities; urban social conflict; right to the city; flagship projects; corporate storytelling; placebo interventions.;

  Sammanfattning : Parque Científico y Tecnológico (PACYT, Science and Technology Park) is a large-scale R+D project that seems to be framed in a Smart City plan for Concepción, Chile, which the media has presented as “the Chilean Silicon Valley” (Araus, 2015; Tele13, 2019) and promises to bring not only research and development opportunities for the city but also thousands of direct and indirect jobs (Estudio Interdiseño, 2018; la Tercera, 2015) carried out by PACYT Corporation. Nonetheless, voices have raised to question the construction of the 91 hectares initiative, and some of them have even organized in citizen groups targeting the creation of the urban complex, which actively share information contesting the PACYT through social media, and coordinate activities to protest and spread the word. LÄS MER

 5. 5. Sveriges nya kontaktledningssystem - En jämförelsestudie av äldre kontaktledningssystem, det nya svenska systemet och befintliga system i Europa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Micael Appelholm; Gustaf Larsson; [2021]
  Nyckelord :Kontaktledning; kontaktledningssystem; höghastighetsjärnväg; catenary; catenary system; highspeed railway; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige planeras det för höghastighetsjärnvägar, med högre hastigheter än vad som används idag, för att binda samman landets tre storstadsregioner. I samband med detta krävs ett utvecklingsarbete av olika järnvägstekniska lösningar där kontaktledning är ett av områdena som utvecklas för att möta högre hastighetskrav. LÄS MER