Sökning: "ekosystem häst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ekosystem häst.

  1. 1. Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Författare :Jonna Kangas; [2013]
    Nyckelord :Tarmflora; 16S rRNA; T-RFLP; Häst; PCR;

    Sammanfattning : Syftet med projektet var att undersöka årstids- och den individuella variationen av normala tarmfloran hos travhästar utfodrade med en grovfoderdiet. Hästar är grovtarmsjäsare med ett komplex mikrobiellt ekosystem anpassat för betning av foder med högt fiberinnehåll och lågt energiinnehåll. LÄS MER