Sökning: "expansivt och restriktivt lärande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden expansivt och restriktivt lärande.

  1. 1. Biblioteksutvecklares lärande i praktiken: så beskrivs integrationen av formellt och informellt lärande i två regionala biblioteksverksamheter

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Catharina Aineström; [2021]
    Nyckelord :lärmiljö; expansivt och restriktivt lärande; kompetensutveckling; regional biblioteksutveckling;

    Sammanfattning : The aim of this study is to look into the learning environment and learning conditions of regional library employees. The study has a qualitative and deductive approach. LÄS MER