Sökning: "förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri.

  1. 1. Det förebyggande arbetet mot stöld och snatteri i butiker

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Kianoush Hassankhani; Rikard Norddahl; [2003]
    Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

    Sammanfattning : I denna uppsats har vi försökt ta fram de faktorer som har betydelse för själva brottet och vad som behövs för att kunna försvåra och förebygga för de personer som gör sig skyldiga för denna typ av brott. Syftet med denna uppsats är att kunna vara en länk mellan butiker och övriga aktörer som arbetar mot snatterier och försöker komma på ett bra och givande sätt att motverka att butiker blir utsatta för brottet. LÄS MER