Sökning: "hauntology"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet hauntology.

 1. 1. Hamnarbetarförbundet och tiden: Ett fackförbund och identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Samuel Björhag Dernestål; [2021]
  Nyckelord :Hauntology; We-hood; Us-hood; dockworkers; trade union; social anthropology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish trade unions exist in an almost homogeneous landscape. But some unions stand outside of this system of big labour organizations negotiating with the employers' association for collective agreements. One union that has been standing on the outskirts of this system are a union for dockworkers: Svenska Hamnarbetarförbundet. LÄS MER

 2. 2. Does This Mix Sound “Trve” To You? : Authenticity, Retro Culture and Metal Mixes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sean Harry Ortega Schelin; [2021]
  Nyckelord :Authenticity; Technological Determinism; Hauntology; Retro Culture; Retro and Modern Metal Mixing;

  Sammanfattning : Despite the rapid development in technology that enables metal music producers today to create “perfect” sound mixes, many bands, artists and producers choose to make their creations sound old or “retro”. A song is created for this study and mixed in two different ways, one with a more“retro” direction and the other with a more “modern” direction. LÄS MER

 3. 3. Momma & Mormor : Berättelsen om Fridhem

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Ingrid Björklund; [2021]
  Nyckelord :Design; kvinnohistoria; historiografi; Jämtland; Jamtli; cottagecore; tiktok; cutting together-apart; etsning i sten; ornament; Bergs socken; Momma och Mormor; Obberlind; Lindroth; Obbarius; Fridhem; Infiltration; temporaliteter; polytemporär; dikotomier; dekonstruktion; protolys; CNC-fräs; hauntology; konstnärligt arbete; möbeldesign; formgivning; kritisk; installation; bord; ljudverk; Bergs Hembygdsförening; Dala sten; kalksten; representation; feminism; queerteori; Karen Barad; Hito Steyerl; Beatriz Colomina; Llewellyn Negrin; Kvinnohistoriska; historieskrivning; stenbrott; stenindustri; textilt hantverk; arkitekturteori; synlighet; mekanismer för synlighet; Den Feminina Textilen; inredningsarkitektur; Axel Einar Hjorth; svensk design; konstfack; interiör lyssnarupplevelse; muntlig historia; minnen; minnets materialitet; tolkande; interiörhistoria; post-dualism; Segring;

  Sammanfattning : I mitt projekt utvecklar jag konstnärliga designmetoder för att studera, samla in och berätta om kvinnohistoria och interiörhistoria, inspirerat av feministiska och queerteoretiska perspektiv på temporalitet, identitet, historia, material och berättande. Mitt examensarbete utgår från min 90-åriga mormors berättelser om sina barndomsminnen av hennes två mormödrar ‘Momma’ och ‘Mormor’ och hur det var att spendera somrarna på deras gård, Fridhem. LÄS MER

 4. 4. Hertig Karls målningar. : Den esoteriska bildtraditionens diskurs och tillämpningar inom samtidskonsten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anna Stahle; [2020]
  Nyckelord :Esoterism; esoterisk estetik; esoterisk diskurs; aktualisering; outsider art; anakron bild; hauntology; hertig Karl; frimurarorden; konsthistoriografi; samtidskonst.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka en esoterisk bildtradition som en separat bildvetenskap utifrån en diskursanalytisk metod. Frågan ställs hur denna bilddiskurs formerats, om vi kan identifiera en särskild estetik och hur vår bild av den har tillkommit. Uppsatsen undersöker här omgivande narrativ och utsagor. LÄS MER

 5. 5. The Ideological Transformation of the Icon Chairman Mao during the Four Modernisations period : As illustrated by "Melody of Youth, Beautiful Soul"

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Kinesiska

  Författare :Jeremy Biggs; [2016]
  Nyckelord :Chinese; China; Deconstruction; Iconography; Mao Zedong; Iconographic transformation; Ideology; Maoism; Four Modernisations; Hauntology;

  Sammanfattning : After Chairman Mao's death, in the late 1980's, Mao was removed from official government communications and his iconography transformed from having a specific meaning generation role linked to Maoist ideology, to becoming available for use as a commodity. In this research I use cultural theorist Jacques Derrida's theory of Hauntology and the deconstruction method to analyse a representative Chinese Propaganda poster, "Melody of Youth, Beautiful Soul", in order to ascertain the effect Mao's death had on the Iconography of Chairman Mao, and how Mao is ideologically transformed during this period. LÄS MER