Sökning: "hybrida träkonstruktioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hybrida träkonstruktioner.

 1. 1. Konceptutveckling och arkitektonisk analys av ett träbjälklag : En studie om hur ett träbjälklag kan utvecklas i en konceptuell arbetsprocess genom att fördjupa det arkitektoniska resonemanget kring stommens påverkan på rumslighet och flexibilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Anton Magnusson; [2019]
  Nyckelord :konceptutveckling; träbyggande; träarkitektur; hybrida träkonstruktioner;

  Sammanfattning : I en tid av klimatförändring och klimatångest ökar efterfrågan på ett mer hållbart samhällsbyggande. De miljömässiga fördelarna och den tekniska utvecklingen har inneburit att träbyggandet är på stark frammarsch i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag: : Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tiba Al-Mulla; [2018]
  Nyckelord :CLT floor; cross laminated timber; Xlam; Crosslam; KL-trä; KL-träbjälklag; kl-trä högahus; konstruktion; Massiv trä; kroslimmat trä;

  Sammanfattning : Timber is one of the most common materials that had been use for a long time. The need for new buildings will affect the climate negatively, that is why it’s necessarily to find new ways to build quickly and sustainably. Cross-laminated timber (CLT) product came in the 1990- century. LÄS MER