Sökning: "lsdb"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lsdb.

  1. 1. Performance Comparison of EIGRP/ IS-IS and OSPF/ IS-IS

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

    Författare :Esuendale Shewandagn Lemma; Syed Athar Hussain; Wendwossen Worku Anjelo; [2010]
    Nyckelord :ABR; ASBR; DUAL LSA; LSDB ;

    Sammanfattning : In modern communication networks, routing protocols are used to determine the shortest path to the destination. Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) and Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) are the dominant interior routing protocols for such networks. LÄS MER