Sökning: "metabudskap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet metabudskap.

  1. 1. Skammens Kompass : Skam - Social förmåga - Personlighet

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :André Elfving; [2007]
    Nyckelord :Affektteori; Skam; Coping Strategi; Personlighetskaraktäristika; Försvarsmekanism;

    Sammanfattning : Affektens händelseförlopp är automatisk och är den biologiska delen av en känsla, som till exempel rädsla och skam. De positiva affekterna innehåller ett metabudskap av ”fortsätt”, de negativa affekterna ett metabudskap av att ”ändra på någonting”. LÄS MER