Sökning: "method-in-action"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet method-in-action.

 1. 1. Agilt RUP / Plandrivna Agila metoder : Hur arbetar företagen?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Tanja Mäki-Runsas; David Evans; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom systemutveckling används ett flertal olika arbetsmetoder. Däribland agila metoder som t.ex. XP, SCRUM, Kanban och plandrivna t. LÄS MER

 2. 2. Testdriven utveckling in action : Hur kan en organisation lyckas med testdriven utveckling?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Magnus Lander; Pracha Karlsson; Daniel Mella; [2014]
  Nyckelord :test-driven development; tdd; methods-in-action; method-in-action; dependency injection; mock; testdriven utveckling; tdd; systemutveckling; systemutvecklare;

  Sammanfattning : Inom en stor del av all systemutveckling sker testerna av systemet som sista punkt innan systemet sjösätts. Testdriven utveckling är en systemutvecklingsmetod där testerna istället skrivs först och också är det som driver utvecklingen framåt. Metoden höjs till skyarna av vissa och avfärdas omedelbart som onödigt omständig av andra. LÄS MER