Sökning: "michelle dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden michelle dahl.

  1. 1. Hypovadå?

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

    Författare :Michelle Dahl; [2019]
    Nyckelord :Visuell kommunikation; Hypotyreos; Sköldkörtelsjukdom; Vård; Genus;

    Sammanfattning : Sköldkörtelsjukdom ökar för varje år, sedan 2007 har antalet med diagnosen ökat med 42%. Hypotyreos är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige men tiotusentals upplever att vården de får inte hjälper. LÄS MER