Sökning: "overvoltage"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet overvoltage.

 1. 1. Energy Storage for Voltage Control in LV Grids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Ida Samnegård; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis addresses overvoltage issues in weak low voltage grids caused by large solar power production. The suggested method is using PI controllers to control voltage. This is done by using battery energy storage systems (BESS), designed to absorb active power during these times and thereby limiting the voltage rise. LÄS MER

 2. 2. Reglering av solcellers omriktare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Ahmet Elmas; [2020]
  Nyckelord :Photovoltaic systems; Reactive power control; Power quality; Low voltage grid; Solar power; Voltage control; Inverters; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare med solceller hos konsumenter uppkopplade till lågspänningsnätet och stora mängder solel leder till överspänningar i elnätet. Denna överspänning är en av faktorerna som begränsar mängden solel i ett nät/område, och måste därför kunna regleras. LÄS MER

 3. 3. An Estimation Method for PV Hosting Capacity of Distribution Grids

  Master-uppsats,

  Författare :Kassem Ezzeddine; [2020]
  Nyckelord :PV; hosting capacity; overvoltage; transformer overload; voltage drop; voltage rise; penetration level; common path;

  Sammanfattning : The Swedish Energy Agency has a target to increase solar photovoltaics (PV) power production by up to 5-10% of the total electricity demand by the year 2040. The PV potential for the residential market is high and its contribution to the total installed PV capacity is expected to increase significantly. LÄS MER

 4. 4. Resynchronisation of Islanded Power Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emelie Frost; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The electricity demand and need of renewably produced electricity has increased the interest in locally produced electricity, also called distributed generation. The increase of distributed generation increases the risk of islanding, a state when a part of the grid has been electrically isolated. LÄS MER

 5. 5. Transient Voltage Distribution in Bushing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Md Nazmus Shakib Khan; [2020]
  Nyckelord :Coaxial cable; Overvoltage transient; Power transformer bushing; Skin effect; Koaxialkabel; överspänningsövergående; transformatorgenomföring; hudeffekt;

  Sammanfattning : An electrical bushing is one of the most important elements in a power transformer. Steep front surges such as transient impulse voltage from lightning strikes is an inevitable electromagnetic transient mostly happening in power transmission and distribution system. The bushing might lead to be degraded due to such kind of surge. LÄS MER