Sökning: "primers"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet primers.

 1. 1. Exploration of the hereditary cause of sex ratio distortion in horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susan Ott; [2021]
  Nyckelord :Sex ratio; horse; selfish genetic elements; meiotic drive; Icelandic horse; Standardbred horse; Coldblooded trotters; heritability; Trivers-Willard hypothesis; pedigree data;

  Sammanfattning : Even sex ratios are seen as evolutionarily stable and are maintained by a selection against a skewed sex ratio. However, sometimes sex ratios at birth are skewed towards one sex. Reasons for this phenomenon are often unknown. LÄS MER

 2. 2. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad primerdesign för kandidatgener

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Therese Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Genom att använda algoritmer och mjukvara kan gamla metoder inom molekylärbiologin effektiviseras. Målet med arbetet var att framställa ett program som automatiserar produktionen av överlappande primrar för kandidatgener. Genom att ta tre olika inputs från användaren så skulle förslag till unika primerpar framställas. LÄS MER

 4. 4. Uttrycksmönster av kiseltransportörgener hos Chaetoceros affinis med realtids-PCR

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nikolaj Gubonin; [2021]
  Nyckelord :diatom; SIT; kisel; realtids-PCR; relativt genuttryck; konkurrens;

  Sammanfattning : Diatoms are photosynthetic protists that reside in aquatic environments. A unique feature of diatoms is their cell wall structure made of silica. Silicon is a limiting nutrient for diatoms. The bioavailable form of silicon in aquatic environments is silicic acid. LÄS MER

 5. 5. Analys av bipollensorter i Västerbotten : Betydelse och för- och nackdelar med klassiska morfologiska metoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Jesper Persson; [2021]
  Nyckelord :Palynology; bee pollen; competition; honeybees; pollinating insects;

  Sammanfattning : Composition of pollen pellets foraged by honeybees, sampled in Degernäs and Tavelsjö, Västerbotten County, during early summer 2020, is used to explore if honeybees are monofloral or polyfloral. Samples from different days and different colours were evaluated by light microscopy. LÄS MER