Sökning: "rock"

Visar resultat 1 - 5 av 714 uppsatser innehållade ordet rock.

 1. 1. Den heliga marken - En jämförande studie av medierapporteringen om protesterna i Kallak och Standing Rock

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amorina Ahlsell; Akiko Ahlstrand; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how two protests were portrayed in the Swedish news media; the protest of indigenous people against a mine in Kallak, in the region of Norrland in Sweden, compared with the protest of indigenous people against a pipeline in Standing Rock, North Dakota in the U.S. LÄS MER

 2. 2. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

  Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER

 3. 3. Sammanställning och analys av inläckage i bergtunnlar : En studie av Citybanan, Norra länken och Strängnästunneln

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Strajnar; [2020]
  Nyckelord :Inläckage; Grundvatten; Bergtunnel; Prognosmetoder; Villkor; Citybanan; Norra länken och Strängnästunneln;

  Sammanfattning : Vatten är en förutsättning för allt liv, men trots dess centrala innebörd så kan också vatten på fel plats, vid fel tid, leda till problem. Inläckande vatten i undermarksanläggningar kan leda till avsänkning av grundvattenytan och medföljande problematik. LÄS MER

 4. 4. Petrography, alteration and structure of the Bronäs Zn-Pb-Ag deposits, Bergslagen, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tom Turner; [2020]
  Nyckelord :Bronäs; Sala;

  Sammanfattning : This report aims to characterize the alteration styles and mineralization of the Zn-Pb-Ag Bronäs deposit, in the Sala area of the Bergslagen mining district, Sweden.  It presents data collected through 237m of lithological logging and subsequent lithogeochemical data, which, coupled with thin section and SEM analysis has led to the first geological descriptions of the rocks in the deposit. LÄS MER

 5. 5. Planetary Rover Wheel and Lower Leg Structural Design to Reduce Rock Entanglements

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Natalie Lawton; [2020]
  Nyckelord :Mars; rover; wheels; planetary rover wheels; flexible wheels; rigid wheels;

  Sammanfattning : This thesis looks at the SherpaTT planetary rover. The rover is a hybrid walking and driving rover that has been developed and built by DFKI and has already been deployed on several Mars analogue field studies. The SherpaTT rover wheels were found to become entangled in rocks during the last field deployment in Morocco. LÄS MER