Sökning: "Amanda Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Amanda Olsson.

 1. 1. Interventioner för att minska ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie för sjuksköterskors kännedom om interventioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Olsson; Amanda Lundell; [2023]
  Nyckelord :demenssjukdom; ångest; intervention; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom används som ett paraplybegrepp som innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och demenssjukdom av annan typ. Förekomst av ångest vid diagnostiserad demenssjukdom är vanligt, då demenssjukdom är en dödlig progressiv sjukdom som innebär en nedgång i kognitiva funktioner och skapar begränsningar av möjligheter i livet. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets betydelse för arbetsmotivation : Millennials arbetsmotivation ur medarbetarens perspektiv baserat på Self Determination Theory och ledarskapsstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Olsson; Amanda Iversen; [2022]
  Nyckelord :Motivation; self determination theory; leadership styles and millennials; Motivation; Self determination theory; ledarskapsstilar och millennials;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur millennials inom servicebranschen upplever att ledarskap har betydelse för arbetsmotivationen. Vi vill med vår forskning förmedla vad som kan vara lönsamt för ledare att ha kunskap om gällande arbetsmotivation för att minska personalomsättning i organisationer. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Amanda Brink; Ida Olsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; knowledge; lifestyle change; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenheter; kunskap; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en folksjukdom som ökar i hela världen och drabbar oftast personer över 50 år men syns alltmer i lägre åldrar. Risken att insjukna beror på både ärftlighet och livsstil där fysisk aktivitet, bra kosthållning och undvikande av tobak är några faktorer som kan förebygga att insjukna i DMT2. LÄS MER

 4. 4. Nobody Puts IKEA in the Corner

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Olsson; Elsa Bergendal; Kornelija Steinsvik; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. mRNA-based pharmaceuticals : A literature study based on current knowledge of mRNA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Alicia Andersson; Isabella Åkerfeldt; Amanda Borgenstam; Ellinor Olsson; Adam Nyström; [2022]
  Nyckelord :mRNA-pharmaceuticals; mRNA therapies; mRNA vaccines; mRNA components; mRNA design; and mRNA applications.;

  Sammanfattning : This literature study provides a comprehensive overview of the current knowledge of mRNA-based pharmaceuticals, technologies and applications.  mRNA-based pharmaceuticals have newly been bought into focus as a potential brand-new drug class and many believe that it has the potential to transform areas of medicine. LÄS MER