Sökning: "Tora Sandström 1886-1949"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tora Sandström 1886-1949.

  1. 1. Bristande självhävdelse och självständighet : En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

    Författare :Inna Sevelius; [2010]
    Nyckelord :Tora Sandström 1886-1949 ; Harald Schjelderup 1895-1974 ; neuros; diagnos; psykoanalys; psykologihistoria;

    Sammanfattning : Inna Sevelius: Bristande självhävdelse och självständighet: En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, magisteruppsats, vårtermin, 2010. LÄS MER