Sökning: "self-consolidating concrete"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden self-consolidating concrete.

 1. 1. Undervattensgjutning med självkompakterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josefin Tanndal; Matilda Cantera Roth; [2018]
  Nyckelord :underwater casting; self-consolidating concrete; SCC; underwater concrete; washout effect; slump flow test; Undervattensgjutning; självkompakterande betong; SKB; undervattensbetong; utvaskning; flytsättmått;

  Sammanfattning : Att gjuta med betong under vatten är utmanande, och det ställs höga krav på både betongen och utförandet för att resultatet ska bli bra. Peab Anläggning har uppmärksammat en del problem med denna typ av gjutningar och ville därför tydliggöra problematiken för att öka chansen för bra resultat vid framtida undervattensgjutningar. LÄS MER

 2. 2. Development of UHPC concrete using mostly locally available raw materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lennart Nilsson; [2018]
  Nyckelord :UHPC; Ultra High-Performance Concrete;

  Sammanfattning : The concrete technology has during the last century changed dramatically where the concept of high strength concrete has gone from 30MPa to well over 100MPa. UHPC has many areas of application and is used more and more frequently in all manner of structures. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering vid produktion av järnvägsbro

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Robert Granlund; Anh Hoang; [2014]
  Nyckelord :MSS; efficiency in bridge production; Lean; Lean Construction; prefabrication; industrialization; thermal cracks; MSS; effektivisering vid brobyggnad; Lean; Lean Construction; prefabricering; industrialisering; temperatursprickor;

  Sammanfattning : Järnvägsbron vid Årstaberg kommer när den är klar att mäta 1,4 km, här passerar över 550 tåg per dygn. Bron är en del av projektet Citybanan och kommer att fungera som en spårväxel som styr fjärr-, regional- och godståg till den gamla östra Årstabron. LÄS MER