Sökning: "socialpsykologi- en introduktion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden socialpsykologi- en introduktion.

  1. 1. Nyetablering i den offentliga sjukvården : hinder på två nivåer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Anders Haglund; Jukka Pekkanen; [2005]
    Nyckelord :Business studies; Medicine; Business studies; Företagsekonomi; Medicin; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Irradia AB tillverkar och säljer terapeutiska, kirurgiska och kosmetiska lasrar. Företaget har hittills inte lyckats skapa utbyte med den offentliga sjukvårdsmarknaden. Syftet med undersökningen var därför att analysera och utvärdera hinder för Irradia AB:s introduktion på den offentliga svenska sjukvårdsmarknaden. LÄS MER