Sökning: "tekniska system"

Visar resultat 1 - 5 av 3412 uppsatser innehållade orden tekniska system.

 1. 1. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Utifrån vilka normer utformar vi vårt transportsystem? : Jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar transport i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Malm; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Hållbar transport; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det transportsystem vi har idag är till stor del uppbyggt kring bilen, vilket har blivit problematiskt av miljömässiga skäl. Men även ur bland annat jämställdhetssynpunkt, främst eftersom män kör och äger bil i större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Development of a GIS-based multiprocessing modelling approach for assessing the wind and solar potential in Mongolia

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Alexander Harrucksteiner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite the vast wind and solar energy potential, Mongolia is still highly depended on coal-fired electricity generation. At the same time, the pressure on Governments is increased due to the urgency to fight climate change. LÄS MER

 4. 4. Paper receipts, something from the past? : A digital solution towards a better future

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Saros Solimanajd; [2020]
  Nyckelord :Digital receipt; BPA; Design purposal;

  Sammanfattning : Sustainability is a hot topic now, where we try to solve problems that puts a strain on ourenvironment. While many focus on solution concerning how we consume today, there is alsoa need to look at the smaller target. LÄS MER

 5. 5. Implementering av chattbot i en kundfokuserad kundservice : Behålla det personliga med kundservice hos en chattbot

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Mille Gloerfelt-Tarp; Mattias Rönnberg; [2020]
  Nyckelord :chattbot;

  Sammanfattning : Digitization continues to accelerate and so does customers’ expectations of businesses and their services. To be able to remain competitive and to maintain pace with the market leaders, high availability and customer service 24/7 is expected. A growing trend to address this requirement is a chatbot. LÄS MER