Sökning: "ulrika kanto"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ulrika kanto.

  1. 1. Inskolning på två olika sätt Föräldraaktiv inskolning och individuell inskolning : pedagogers och vårdnadshavares upplevelser

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Ulrika Kanto; [2009]
    Nyckelord :Förskola; inskolning; pedagoger; trygghet; vårdnadshavare;

    Sammanfattning : Examensarbetet handlar om inskolningsprocessen i förskolan. Där en jämförelse gjorts mellan två skilda inskolningsmetoder. Föräldraaktiv inskolning och individuell inskolning. Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är aktivt delaktig tillsammans med sitt barn under tre till fem dagar som inskolningen pågår. LÄS MER