Sökning: "utomkvedshavandeskap omvårdnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden utomkvedshavandeskap omvårdnad.

  1. 1. KVINNORS KÄNSLOMÄSSIGA UPPLEVELSER VID GRAVIDITETSFÖRLUST SAMT REAKTIONER PÅ OMVÅRDNADEN

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Marit Bengtson; Ylva Thor; [2008]
    Nyckelord :Ectopic pregnancy; emotional experience; grief; pregnancy loss; nursing; Travelbee;

    Sammanfattning : Graviditetsförlust i form av tidiga missfall är en vanlig diagnos i sjukvården. En mer sällsynt diagnos är utomkvedshavandeskap som kan ha ett dramatiskt förlopp och vara direkt livshotande. LÄS MER