Sökning: "värmeavgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet värmeavgivning.

 1. 1. Closed Loop Combustion Control Demonstrator, Analysis of real-time sensory feedback and state estimation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Laura Horváth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns det en ökad efterfrågan på förbättrad motorstyrning inom motorutvecklingen. Återkoppling av relevanta förbränningsparametrar för att optimera förbränningsprocessen har undersökts som en eventuell lösning. LÄS MER

 2. 2. Virtual Crank Angle based Cylinder Pressure Sensor

  Master-uppsats, KTH/Förbränningsmotorteknik

  Författare :Christopher Ringström; [2017]
  Nyckelord :virtual sensor; in-cylinder pressure; heat release; wiebe parametrisation; indicated work; virtuell sensor; cylindertryck; värmeavgivning; wiebe anpassning; indikerat arbete; diesel motor;

  Sammanfattning : Closed-loop combustion control is an on-going field of research for improving reducing engine emissions and increasing efficiency. Cylinder pressure is a key parameter to monitor for combustion feedback. LÄS MER

 3. 3. Virtual Crank Angle based Cylinder Pressure Sensor

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Christopher Ringström; [2017]
  Nyckelord :Virtual sensor; In-cylinder pressure; Heat release; Wiebe parametrisation; Indicated work; Virtuell sensor; Cylindertryck; Värmeavgivning; Wiebe anpassning; Indikerat arbete; Diesel motor;

  Sammanfattning : Closed-loop combustion control is an on-going field of research for improving reducing engine emissions and increasing efficiency. Cylinder pressure is a key parameter to monitor for combustion feedback. LÄS MER

 4. 4. Värmelaster i laboratorium : Undersökning av laboratorieutrustnings värmeavgivning

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Erik Ankaräng; [2017]
  Nyckelord :värmelast; laboratorium; laboratorieutrustning; elektrisk effekt; kyleffekt; labbprojektering;

  Sammanfattning : Byggnader med laboratorier är ofta mer utrustningstunga och därmed blir de större förbrukare av energi än vanliga kontorsbyggnader. Med stor mängd utrustning och med utrustning som dessutom kan ha en hög effektförbrukning kommer det stora värmelaster till rummet som behöver kylas bort och detta behov av kyla måste fastställas under projekteringsfasen av ett byggprojekt. LÄS MER

 5. 5. Changes in dairy cows’ temperature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :jessica isaksson; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; core body temperature; rectal temperature; skin temperature; infrared camera;

  Sammanfattning : Lactating cows have a higher heat production due to the milk synthesis compared to dry cows. In the regulation and general advice regarding animal husbandry (SJVFS 2010:15) it is stated that animals should be kept in thermal comfort. LÄS MER