Sökning: "vårdåtgärdshändelser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vårdåtgärdshändelser.

  1. 1. Det första mötet : Jämförelser av första-gången-händelser rapporterade av mödrar och fäder vars barn vårdats enligt kängurumetoden på två neonatalavdelningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Katarina von Arronet-Stenius; Birgitta Mannerstedt Fogelfors; [2010]
    Nyckelord :Anknytning; bindning; samsovning; första-gången-händelser; interaktionshändelser; vårdåtgärdshändelser; sovplatshändelser; högteknologisk neonatalavdelning; kängurumetoden; föräldra-barn; hud-mot-hud kontakt;

    Sammanfattning : Aim: Compare occurrences of first-time-events reported by mothers and fathers with children at high tech NICU according to kangaroo-mother-care method in two university hospitals. Method: Descriptive, quantitative design. LÄS MER