Sökning: "wallden"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet wallden.

 1. 1. How to Differentiate the Difference - A quantitative study on the determinants of discrepancies between expected and actual credit ratings in insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Hellman; Henrik Walldén Persson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Expected ratings; credit ratings; financial strength; discrepancy; earnings management; embedded value; IFRS; life insurers;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Att bemöta utmanande beteende : En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Wall; Victoria Walldén; [2020]
  Nyckelord :Utmanande beteende; salutogent perspektiv; bemötande; relationer och affektsmitta;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur pedagoger i skolan uppfattar utmanande beteende och vad de ser som framgångsfaktorer i bemötandet av utmanande beteende. Vår utgångspunkt är att i vårt kommande uppdrag som specialpedagoger möter vi ofta den frustration bland pedagoger som kan vara förknippad med utmanande beteende. LÄS MER

 3. 3. En studie av metoder för effektivisering av bulklager : En fallstudie på pelletstillverkande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Felicia Walldén Cerna; [2020]
  Nyckelord :Bulk warehouse; warehouse optimization; storage system; logistics; warehouse layout; process flow chart; MUDA; 5S; inventory control; forecasts; picking; rearranging; Bulklager; lageroptimering; lagringssystem; logistik; lagerlayout; processflödesschema; MUDA; 5S; lagerstyrning; prognoser; plockning; omlagring;

  Sammanfattning : Lagerhantering avser aktiviteter som mottagning av varor, inlagring, lagring, orderplockning, omlagring, sortering och frakt. Enligt tidigare studier, av bland annat Drury (1988), uppstår 55% - 60% av lagrets kostnader i orderplockning och omlagring. LÄS MER

 4. 4. Fiasko eller bara tung förlust? : En kvalitativ innehållsanalys om hur herr- och damhockey skildras vid sportslig motgång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Oscar Walldén; Jacob Bergqvist Berg; [2020]
  Nyckelord :Framing; gender; women- and men hockey; text analysis; Gestaltning; genus; dam- och herrhockey; textanalys;

  Sammanfattning : Skillnader och eventuella orättvisor mellan kvinnor och män inom idrott, och då kanske framför allt inom lagidrott, är något som har hamnat i fokus på senare år. Det är en fråga som majoriteten av svenska nyhetsmedier väljer att lyfta med jämna mellanrum. LÄS MER

 5. 5. The Effectiveness of Reading and Listening to Children’s Literature on English L2 Reading Comprehension

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oscar Walldén; Vendela Grahm; [2020]
  Nyckelord :children’s literature; ESL; EFL; primary education; reading comprehension;

  Sammanfattning : This study investigates the effectiveness of children’s literature on English reading comprehension in an L2 classroom context. Children’s literature has a major part in teaching L1 in Swedish primary schools, and although it is a trustworthy method in developing reading comprehension skills, it is not used to any great extent in the English education. LÄS MER