Sökning: "zengyi hao"

Hittade 1 uppsats innehållade orden zengyi hao.

  1. 1. A simulation study of Poisson Regression model with sample selection effect

    Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :zengyi hao; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER