Racial and Religious Hypocrisy in Adventures of Huckleberry Finn

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Fredrik Kallin; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)