Intersektionalitet och simulerad historia : En intersektionell studie av det historiska samhället i Assassin’s Creed

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Jacob Elfwing; David Morin; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Historia finns överallt i samhället. Den möter oss passivt genom monument, byggnader och våra medmänniskor. Vi möter den också aktivt förmedlad i olika mediekanaler i form av reklam, undervisning och underhållning. Som människa i samhället blir vi ständigt tvungna att reflektera över det förflutna eftersom det påverkar oss hur vi ser på vårt samhälle och vår historia.1 Film och även TV har länge varit ett populärt medieformat för skildring av historia i dokumentärer såväl som storfilmer. Sedan filmens unga dagar har otaliga berättelser i historisk miljö producerats och distribuerats. På senare tid har också spel börjat ta alltmer plats i denna långlivade trend. Digitala spel är idag ett enormt medium som inkluderar ett stort antal genrer på många olika plattformar. Ständigt släpps nya titlar till konsoler som Xbox och Playstation såväl som till mobiltelefoner och surfplattor som baseras på allt från strategi och hjärngymnastik till skräck och krigssimuleringar. Till följd av detta kan spel tilltala ett stort spektrum av människor med olika intressen och behov. Likt film och TV erbjuder spel även i stor utsträckning kontakt med och konsumtion av historia. Idag kommer många människor i kontakt med spel regelbundet, genom att själva spela såväl som att titta på när andra gör det via streaming. På till exempel Youtube finns det många människor som livnär sig på att ladda upp videor av när de spelar. Spelmarknaden är enorm och det kommer ständigt nya spel som på ett eller annat sätt baseras på historia. En av de mer lyckade spelserierna kommersiellt sett är Assassin’s Creed, vilken i hög grad använder sig av historia. Det första spelet i denna serie gavs ut 2007 och har kontinuerligt utforskat olika delar av historien fram till idag. Till skillnad från många andra historiebaserade spel låter Assassin’s Creed spelaren utforska hela samhällen i olika historiska epoker. Hur dessa samhällen och epoker framställs, med huvudsakligt fokus på intersektionalitet, är vad denna studie kommer att utgå ifrån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)