Sökning: "klimatskeptiker"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet klimatskeptiker.

 1. 1. Treacherous Words : How Climate Change Conspiracy Sceptics use Conceptual Metaphors to Extinguish our Future

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ida-Maria Chvostek; [2019]
  Nyckelord :United States of America; conservative think tanks; critical metaphor analysis; IPCC; framing;

  Sammanfattning : This study examined the metaphors used in contemporary American conservative discourse between October 2018 and March 2019, focusing on material published by conservative think tanks (CTTs) and tweets made by Republican senators in relation to climate change. For the CTTs, a domain-specific corpus (36,388 words) was compiled and a smaller corpus (3967 words) was assembled based on 135 tweets. LÄS MER

 2. 2. ”Alla andra är alarmister” Varför är de skandinaviska högerpopulistiska partierna klimatskeptiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Eriksson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; högerpopulism; högerpopulistisk miljöpolitik; klimatpolitik; klimatskeptiker; populism; Sverige; Norge; Danmark;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om klimatpolitik hos högerpopulistiska partier i Skandinavien. Tre partiers uttalanden om klimatfrågor analyseras och jämförs. Syftet är att identifiera ideologiska förklaringar till att politiken ser ut som den gör och gemensamma drag i en skandinavisk högerpopulistisk klimatpolitik. LÄS MER

 3. 3. "Vi har ingen planet B" : En diskursanalytisk studie av röster, positioneringar, ansvar och agentivitet i svenska medietexter om klimatfrågan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jenny Asp; [2014]
  Nyckelord :diskursanalys; perspektiv; positionering; identifikation; intertextualitet; röster; pronomen; vi; verbprocesser; modalitet; mediedebatt; miljöfrågor; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa hur olika perspektiv på och positioneringar i klimatfrågan framställs i svensk media. Materialet som analyseras är tio nyhetstexter och fem opinionstexter från rikstäckande press. LÄS MER