”Alla andra är alarmister” Varför är de skandinaviska högerpopulistiska partierna klimatskeptiker?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om klimatpolitik hos högerpopulistiska partier i Skandinavien. Tre partiers uttalanden om klimatfrågor analyseras och jämförs. Syftet är att identifiera ideologiska förklaringar till att politiken ser ut som den gör och gemensamma drag i en skandinavisk högerpopulistisk klimatpolitik. Tidigare forskning har konstaterat att partierna är skeptiska till klimatforskningen och till den förda klimatpolitiken, de är så kallade klimatskeptiker. Det finns däremot inte mycket forskning som har undersökt varför de är klimatskeptiker. Den lilla forskning jag hittat pekar på att det är partiernas ideologiska grund i nationalism, populism och synen på samhällsekonomi som är de viktigaste bakomliggande förklaringarna och jag vill undersöka alla tre aspekter på samma gång för att se om de kan förklara klimatpolitiken och på vilket vis. Jag väljer att undersöka partiernas uttalanden i klimatpolitik i till exempel debattartiklar och valmanifest, och jag sammanställer de uttalanden jag hittar i tabeller och jämför dem. Min undersökning kan belägga vad den tidigare forskningen hittat. De tre ideologiska ingångarna kan förklara de allra flesta av partiernas uttalanden om klimatpolitik, och synen på samhällsekonomi verkar vara den vanligaste aspekten och populismen den tydligaste gemensamma aspekten som förklarar varför partierna är klimatskeptiker. De tre partierna har en likartad klimatpolitik, och de är klimatskeptiker med samma argument som formuleras likartat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)