Sökning: "positionering"

Visar resultat 1 - 5 av 844 uppsatser innehållade ordet positionering.

 1. 1. SMÄRTHANTERING HOS BARN I DET POSTOPERATIVA SKEDET - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nancy Bahno; Isabell Lööf; [2023-03-15]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Smärthantering; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obehandlad smärta hos barn kan leda till negativa konsekvenser. Smärta är en emotionell och sensorisk upplevelse som kan bidra till obehag, ångest, ilska och rädsla. För att kunna bestämma korrekt behandling krävs en bedömning av smärtan samt utvärdering av åtgärden med hjälp av smärtskattningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. KLAR(N)A? FÄRDIGA? SMOOOTH. En retorisk analys av Klarnas kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Mohn; Hedda Seebass Svensson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Varumärke; positionering; differentiering; kändisar; retorik;

  Sammanfattning : Executive summary Klarna is a Swedish fintech company founded in 2005 by three students at the Stockholm School of Economics. The company's aim was to make it safer and easier for people to shop online. Today, Klarna's overall goal is still to make online payments simple, secure and flexible. LÄS MER

 3. 3. Idrottens trygghet och normer från lärarens perspektiv : En undersökning om lärares förståelse av trygghet och normer i ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Ludvig Möller; Rasmus Åkerman; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka idrottslärares upplevelser och perspektiv i relation till elevers trygghet och normerna om fysisk aktivitet som rör barn och unga. Uppsatsen utgår från ‘‘Hur positionerar sig idrottslärare när det kommer till normer om att vara fysiskt aktiv?’’ och ‘‘Hur positionerar sig idrottslärare när det kommer till trygghet under idrottslektioner?’’ som frågeställning. LÄS MER

 4. 4. Monte Carlo Localization with Hilbert maps as Likelihood Fields

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALEXANDER WALLÉN KIESSLING; [2023]
  Nyckelord :Localization; Monte Carlo; Mapping; Hilbert maps; Observation Likelihood model.; Lokalisering; Monte Carlo; Kartläggning; Hilbert kartor; Sensor modell.;

  Sammanfattning : This work focuses on using sparse Hilbert maps as continuous likelihood field observation models, instead of utilizing traditional beam observation models. This observation model is integrated with a Monte Carlo Localization scheme, and localization is simulated in randomly generated 2D mazes. LÄS MER

 5. 5. Construction of a scanning confocal microscope for Quantum Dot mapping at telecom wavelength

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Alexandros Bampis; [2023]
  Nyckelord :Nanophotonics; Quantum Dot Positioning; Photoluminescence Mapping; Scanning Microscope; Nanofotonik; Positionering av kvantprickar; Fotoluminescenskartläggning; Skanningsmikroskop;

  Sammanfattning : Future commercial applications making use of non-classical light sources require bright quantum emitters. Such emitters can be achieved by embedding self-assembled, optically active semiconductor quantum dots (QDs) in centered photonic structures. LÄS MER