Sökning: "Konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 2628 uppsatser innehållade ordet Konflikter.

 1. 1. Läkarassisterat självmord - en enkätundersökning bland sjuksköterskestudenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Axelsson; Ebba Stenström; [2022]
  Nyckelord :Läkarassisterat självmord; enkätstudie; sjuksköterskestudenter; inställningar; etiska konflikter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att jämföra svenska sjuksköterskestudenters inställning till läkarassisterat självmord, och undersöka om det finns skillnader i inställningar mellan studenter i termin 4, 5 och 6. Studien är av kvantitativ metod och syftet har undersökts genom en digital enkät. LÄS MER

 2. 2. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Backlund; Antonia Wahren; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; Allmän litteraturöversikt; medkänslotrötthet; vårdande; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att sjuksköterskan i sitt arbete behöver vårda patienten med medkänsla och empati. Det behöver även finnas motivation och energi för att sjuksköterskan ska orka ge patienten den vård som patienten är i behov av. LÄS MER

 4. 4. Att leda med hjärna eller hjärta : En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Elisa Soler; [2022]
  Nyckelord :Konflikt; Roller; Känslor; Studentorganisationer; Chefer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. LÄS MER

 5. 5. Rätten till fri etablering - Möjligheter och begränsningar på bolagsrättens område

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ariana Qerimaj; [2022]
  Nyckelord :Etableringsfrihet; Artikel 49 FEUF; Sätesprincipen; Registreringsprincipen; Artikel 52 FEUF; Artikel 54 FEUF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Innebörden av etableringsfriheten är att för juridiska personer kunna flytta sin verksamhet och dess säte till ett annat medlemsland, utan att för den delen behöva ombildas från grunden upp i det andra landet. Dock är detta inte så enkelt som man kan tro utan det finns en del inskränkningar som försvårar rätten till fri etablering, bland annat de lagvalsprinciper som de olika medlemsländerna använder, nämligen sätesprincipen respektive registreringsprincipen. LÄS MER