Vårdnadsöverflyttningar i svensk rätt - En utredning om barnets bästa vid mål om vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Melinda Okou; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)