Examensarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Författare: Sophie Bretschneider; [2012]

Nyckelord: examenskonsert; viola;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)