Foreign Market Entry Modes of Running Events- the internationalization of GöteborgsVarvet Half marathon

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Jenny Cheng; Hanna Sundell; [2011-07-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)