Ideella föreningar : Konkurrens, professionalisering och kompetens

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Morgan Karlsson; Belinda Johansson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)