Sökning: "dokusåpa"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet dokusåpa.

 1. 1. Expeditionen in i kommersialismen : En semiotisk analys av öråden i Expedition: Robinson och jämförelse mellan SVT, TV3 och TV4:s versioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Maria Månsson; [2018]
  Nyckelord :Reality-tv; Expedition: Robinson; dokusåpa; public service; kommersialism; semiotisk analys; SVT; TV4; TV3.;

  Sammanfattning : Expedition: Robinson är ett reality-program som sänts i både public service och kommersiella kanaler. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Expedition: Robinson har utvecklats genom åren och ställa detta i relation till reality-genrens utveckling och de kanalbyten som programmet gjort. LÄS MER

 2. 2. #ParadiseHotelSE : En receptionsanalys av Twitter-användares förhandlande med Paradise Hotel Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Palmgren; Annie Göransson; [2016]
  Nyckelord :Dokusåpa; Twitter; publik; webb 2.0; prosument; klass; kultur; textanalys; receptionsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvällspressens bevakning av Paradise Hotel - då och nu.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Gabrielsson; Daniel Haugen; [2016]
  Nyckelord :Paradise Hotel; dokusåpa; reality tv; Aftonbladet; Expressen; kvällspress; medierapportering; TV3; TV4; nöjesrapportering; Saga Scott; Olinda Borggren;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi undersökt hur medierapporteringen av dokusåpan Paradise Hotel har förändrats under tidsperioden 2005 till 2014. Vi har gjort detta genom att undersöka medierapporteringen över tid och jämfört Aftonbladets och Expressens pappersartiklar från de valda åren med varandra. LÄS MER

 4. 4. Säger en bild mer än tusen ord? : En kvalitativ studie av deltagarna i TV-programmet Paradise Hotel utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Asmirelda Imsirovic; Alessandra Nilsen Bierlich; [2016]
  Nyckelord :genus; maskulinitet; femininitet; dokusåpa; reality-TV; social konstruktionism;

  Sammanfattning : Paradise Hotel is a popular reality-show which can be viewed in many countries. The first Swedish version aired year 2005. Since then Paradise Hotel has expanded and been written about in the media in respect of the participants’ behavior. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till Paradise Hotel : En kvantitativ studie om tv-tittares motiv för att titta på Paradise Hotel

  L3-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Wedén; Fanny Fellman; Moa Grönroos; [2014]
  Nyckelord :dokusåpa; Paradise Hotel; underhållning; drama; reality-tv;

  Sammanfattning : Välkommen till Paradise Hotel Fanny Fellman, Moa Grönroos och Hanna WedénVetenskaplig Rapport B MK045G 7,5 hp Höstterminen 2013-2014 Problemformulering och syfte Syftet är att undersöka tv-tittarnas motiv för att titta på Paradise Hotel och hur upplevelsen av programmet påverkar tittarna.Metod och materialEnkätundersökningar där svaren redovisas i stapeldiagram med beskrivande texter. LÄS MER