Sökning: "Vanessa Valijani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vanessa Valijani.

  1. 1. Att undervisa och ge stöd till patienter med stomi : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Vanessa Valijani; [2014]
    Nyckelord :Stomiutbildning; Undervisning; Information och stöd;

    Sammanfattning : BakgrundVid inflammatorisk tarmsjukdom, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och kolorektal cancer kan det bli aktuellt att patienten får en stomi. För den drabbade individen kan ofta en stomioperation leda till förändrad kroppsuppfattning och negativ inställning till sitt utseende. LÄS MER