Upprustning! : En studie av tre bostadsbolags stadsutvecklingsarbete i flerbostadshusområden

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Författare: Linnea Gabrielsson; Rikard Svensk Karlsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)