Sökning: "Linnea Gabrielsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnea Gabrielsson.

 1. 1. The Influence of Agile Project Management on Knowledge Sharing in a Team : A Study Conducted at an Engineering Consultancy Firm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linnea Gabrielsson; Zanwer Hasan; [2019]
  Nyckelord :Consultancy Firm; Knowledge Sharing; Project Management; Agile Methods; Agile Project Management; Konsultföretag; Kunskapsdelning; Projektledning; Agila Metoder; Agil Projektledning;

  Sammanfattning : Several studies have been conducted regarding the importance of knowledge managementwithin an organization. Furthermore, due to the successful outcome of the implementation ofagile project management approaches within the IT-sector, they have been implemented inother sectors as well. LÄS MER

 2. 2. Tidig planering med andra : Förbättringsförslag till Trafikverkets enheter Samhällsplanering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Linnéa Jansson; Emma Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Capacity Building; Corner stone model; Improvements; Motivation; Process; Process Management; Total quality management; Förbättring; Hörnstensmodellen; Kompetensutveckling; Motivation; Offensiv kvalitetsutveckling; Process; Processledning;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har vi studerat Trafikverkets huvudprocess Planera åtgärder och gått på djupet i delprocessen Tidig planering med andra. Syftet med studien var att kartlägga hur arbetet utförs i verkligheten kopplat till processen Tidig planering med andra. LÄS MER

 3. 3. Upprustning! : En studie av tre bostadsbolags stadsutvecklingsarbete i flerbostadshusområden

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linnea Gabrielsson; Rikard Svensk Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER